Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A.: waar staan wij voor

Uitgangspunten

 • Geldstromen subsidie en rendement moeten in de Achterhoek blijven.
 • Alle omwonenden krijgen de gelegenheid om mee te investeren (rendement minimaal 6%, mogelijk meer dan 10%).
 • Een windmolen moet 100% lokaal eigendom (kunnen) zijn.
 • Op basis van democratische besluiten heeft gemeente Berkelland besloten dat er windmolens moeten komen in de gemeente.
 • De initiatiefnemers die het bestuur vormen zijn vrijwilligers die veel tijd en energie in dit proces stoppen, maar er geen bakken met geld mee verdienen.
 • Samen maken we windmolens inpasbaar in onze mooie Achterhoek.
 • Windmolens zijn niet per definitie mooi, maar wel noodzakelijk om energieneutraal 2030 en RES 2050 (Regionale Energie Strategie) te kunnen halen.
 • Voor kennis en kunde huren wij onafhankelijke deskundigen in.
 • In de Achterhoek zijn alleen grote molens een optie om voldoende wind te kunnen vangen.
 • Een windmolen gaat circa 25 jaar mee en wordt daarna netjes opgeruimd.

Ontstaan

Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. is ontstaan uit een door coöperatie Berkelland Energie georganiseerde informatiebijeenkomst over windenergie in Berkelland. Hieruit is een werkgroep van 20 mensen ontstaan, die later is afgeslankt tot een initiatiefgroep van zes mensen. Deze zes mensen hebben Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. opgericht en hebben samen het netwerk en de slagkracht om van windenergie in Berkelland een succes te maken. Per project wordt een lokale coöperatie opgericht. Het bestuur bestaat uit vier inwoners van Gemeente Berkelland met een groen (ondernemers)hart. Voorzitter is Bouke Walvoort, secretaris: Richard Beusink, penningmeester: Remco Janssen, algemeen bestuurslid: Hans te Grotenhuis.

Werkwijze

 • Op basis van de kansenkaart van Gemeente Berkelland zijn locaties in beeld gebracht.
 • De primaire grondeigenaren worden benaderd om te polsen of windmolens op hun land een optie zijn.
 • In overleg met de betrokkenen (grondeigenaren, omwonenden, etc.) wordt het project concreter gemaakt.
 • Onderzoeken en de vergunningsprocedure wordt gestart.
 • Alle omliggende grondeigenaren worden betrokken.
 • Alle omliggende woningen worden betrokken.
 • De omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
 • Subsidie (SDE++) wordt aangevraagd.
 • Het project wordt aanbesteed.

Projecten

Windpark Avinkstuw

Windproject Avinkstuw is op 12 november 2019 geïnitieerd. Eerst zijn er gesprekken gevoerd met primaire grondeigenaren, dit zijn grondeigenaren die veel grond in het beoogde projectgebied bezitten. Daarbij is de kans groot dat een positie van een windmolen op de grond van deze primaire grondeigenaar komt. Na diverse overleggen met de primaire grondeigenaren is op…

Lees verder

Project 2

Er zijn verschillende mogelijke locaties voor windmolens in Berkelland. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe initiatieven.

Lees verder

Project 3

Er zijn verschillende mogelijke locaties voor windmolens in Berkelland. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe initiatieven.

Lees verder