'Samen Berkelland sterker, slimmer en schoner maken’

Wind is gratis en van iedereen. Waarom zou je daar samen niet van profiteren? Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie wil komende jaren zo veel mogelijk inwoners van Berkelland laten profiteren van eigen windmolens. De gemeente Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Volgens de gemeente ‘kan dit niet zonder eigen windmolens’. Dit is precies waar burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie op inzet.

 

Elk jaar verdwijnen er met de energierekening tientallen miljoenen euro’s uit de regio. Geld dat we goed kunnen gebruiken om onze regio sterker te maken. Hiernaast staan we voor de grote maatschappelijke opgave om zelf ook een steentje bij te dragen aan het verminderen van de gevolgen van de opwarming van de aarde. De impact van klimaatverandering is geen ver-van-ons-bed-show. De oorzaak van de extreme droogte in de Achterhoek is te linken aan de klimaatverandering. Door met elkaar windmolens te bouwen en te exploiteren, kunnen we veel beter borgen dat de lusten van de lokale opwek van groene energie toekomen aan onze eigen inwoners. Samen willen we Berkelland slimmer, schoner en sterker maken.

Uitgangspunten

Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. heeft als doelstelling om windenergie in Berkelland (en eventueel andere gemeenten in de Achterhoek) te stimuleren en te ontwikkelen. Inwoners uit Berkelland kunnen lid worden en meebeslissen over de koers van de coöperatie. Leden kunnen straks via hun burgerwindcoöperatie ook mede-eigenaar worden van een stukje windmolen en financieel meeprofiteren van de komst van nieuwe windmolens in de regio.

Investeren in Nederlandse windprojecten is populair. Afgelopen jaren zijn alleen al in de provincie Gelderland tientallen burgerenergiecoöperaties ontstaan. Zeker doordat een burgerwindcoöperatie geen winstoogmerk heeft, kan het bij eigen windprojecten een hoger rendement uitkeren dan de commerciële partijen doen.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Geldstromen subsidie en rendement moeten in de Achterhoek blijven.
  • Alle omwonenden krijgen de gelegenheid om mee te investeren (rendement minimaal 6%, mogelijk meer dan 10%).
  • Een windmolen moet 100% lokaal eigendom (kunnen) zijn.
  • Op basis van democratische besluiten heeft gemeente Berkelland besloten dat er windmolens moeten komen in de gemeente.
  • De initiatiefnemers die het bestuur vormen zijn vrijwilligers die veel tijd en energie in dit proces stoppen, maar er geen bakken met geld mee verdienen.
  • Samen maken we windmolens inpasbaar in onze mooie Achterhoek.
  • Windmolens zijn niet per definitie mooi, maar wel noodzakelijk om energieneutraal 2030 en RES 2050 (Regionale Energie Strategie) te kunnen halen.
  • Voor kennis en kunde huren wij onafhankelijke deskundigen in.
  • In de Achterhoek zijn alleen grote molens een optie om voldoende wind te kunnen vangen.
  • Een windmolen gaat circa 25 jaar mee en wordt daarna netjes opgeruimd.
 

 

Projecten

Windpark Avinkstuw

Windproject Avinkstuw is op 12 november 2019 geïnitieerd. Eerst zijn er gesprekken gevoerd met primaire grondeigenaren, dit zijn grondeigenaren die veel grond in het beoogde projectgebied bezitten. Daarbij is de kans groot dat een positie van een windmolen op de grond van deze primaire grondeigenaar komt. Na diverse overleggen met de primaire grondeigenaren is op…

Lees verder

Project 2

Er zijn verschillende mogelijke locaties voor windmolens in Berkelland. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe initiatieven.

Lees verder

Project 3

Er zijn verschillende mogelijke locaties voor windmolens in Berkelland. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe initiatieven.

Lees verder