Windpark Avinkstuw

Windproject Avinkstuw is op 12 november 2019 geïnitieerd. Eerst zijn er gesprekken gevoerd met primaire grondeigenaren, dit zijn grondeigenaren die veel grond in het beoogde projectgebied bezitten. Daarbij is de kans groot dat een positie van een windmolen op de grond van deze primaire grondeigenaar komt. Na diverse overleggen met de primaire grondeigenaren is op 3 maart 2020 een bijeenkomst georganiseerd om secundaire grondeigenaren te informeren. Een secundaire grondeigenaar is iemand die grond bezit binnen het beoogde projectgebied, maar geen primaire grondeigenaar is. Deze bijeenkomst heeft tot enige discussie geleid, aangezien het voor enkele aanwezigen de eerste keer was dat ze over het project geïnformeerd werden. Ook leverde dit een aantal artikelen in de Tubantia op.

Op 9, 11 en 16 juni wordt de omgeving (tot 400 meter van het projectgebied) van het Windpark Avinkstuw geïnformeerd en betrekken met besloten bijeenkomsten. Hiervoor zijn uitnodigingen verstuurd.