Financiële participatie

Uitgangspunt voor dit initiatief is zoveel mogelijk lokaal eigendom. Dat betekent dat dat zoveel mogelijk Berkellanders moeten profiteren van de windmolens. Iedereen kan eigenaar worden van een stukje windmolen door als lid van BAWE geld te lenen aan het project.

Met een onderstaande financiële instrumenten, wordt een evenwichtige verdeling van de opbrengsten bereikt. Omdat het windpark nog in de in initiatieffase is, zijn deze producten ideeën, waarvan de details nog niet zijn uitgewerkt. De verdere invulling wordt gedaan in de volgende fase en in afstemming met stakeholders in de omgeving.

 Vergoedingen

Iedereen die grond of een woning heeft in het projectgebied ontvangt een vergoeding. Dat is dus compensatie voor het beschikbar stellen van de grond. En compensatie voor eventuele hinder.

 Geld besteden aan hinderbeperkende maatregelen

Om hinder voor omwonenden te beperken, zijn er wettelijke normen waar elke initiatiefnemer zich aan moet houden. Maar je kan ook iets extra’s doen om de hinder nog verder te beperken. Denk aan stilstand van de windmolens zodat er minder slagschaduw is. Of aanvullende maatregelen om de natuur te beschermen.

 Fonds(en)

Voor de wijdere omgeving komt ook extra geld beschikbaar. Als het genoeg heeft gewaaid, stort het windpark jaarlijks geld in een omgevingsfonds. Dit fonds is bedoeld voor het bevorderen van leefbaarheid in de omgeving van het windpark. Denk hierbij aan sociale of duurzame projecten voor landschapsversterking of het bevorderen van toerisme. Met het omgevingsfonds kan de natuurwaarde van het gebied rond het windpark vergroot worden.

 WindWinst

Met WindWinst proberen we iedereen in Berkelland een mogelijkheid te bieden om eigenaar te worden van een stukje windmolen. Je legt eenmalig een bedrag in, net voor de start van de bouw van het windpark. Door deze timing loop je beperkt risico. Met je inleg krijg je 15 jaar lang recht op een stukje van de winst. Dat krijg je jaarlijks uitbetaald als rente & aflossing op de inleg. Na 15 jaar heb je anderhalf tot bijna twee keer je inleg ontvangen.

WindPensioen

WindPensioen is bedoeld voor mensen die een investering in de ontwikkeling van een windpark willen gebruiken om een toekomstige financiële doelstelling te realiseren, bijvoorbeeld om een pensioen op te bouwen. Bij WindPensioen is het rendement meer gekoppeld aan de daadwerkelijke energieproductie en electriciteitsprijzen en het uitkeren van het rendement is pas vanaf het 16de jaar dat de molens draaien. Simpel gezegd betekent het, dat als je kiest voor WindPensioen je langer op je geld moet wachten en het rendement minder voorspelbaar is. Daar staat tegenover dat als het windpark meer winst maakt, het WindPensioen hiervan eerder profiteert dan WindWinst.

Downloads: