Lid worden

Belangrijk uitgangspunt van de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. is, dat de lusten in de omgeving moeten blijven. Dit betekent dat mensen uit de directe omgeving van de windmolens moeten kunnen mee-investeren in de windmolens, zodat zij ook het financiële rendement opstrijken. Er wordt gestreefd naar 100% lokaal eigendom van de windmolens. Direct-omwonenden hebben eerste keuze van mee-investeren en gaan voor andere inwoners van Berkelland.

Als u mede-eigenaar van een stukje windmolen wilt worden, is lidmaatschap van de coöperatie een vereiste. Voor eenmalig € 50,– bent u levenslang lid.

Op dit moment kan nog niet worden mee-geinvesteerd. Zodra dit mogelijk is, worden acties in de omgeving gestart.

Mee-investeren kan in drie fasen van het project:

1. Initiatief fase: hoog risico en kans op hoog rendement

In de eerste fase bevindt het project zich nu, er is gestart met onderzoeken ten behoeve van de bestemmingsplan procedure en als voorbereiding voor de omgevingsvergunningprocedure.

2. Vergunning fase: iets minder hoog risico en iets minder hoog rendement

In deze fase zijn de locaties van de windmolens vastgelegd, is een contract met de grondeigenaren getekend en loopt de omgevingsvergunningprocedure.

3. Financial close: weinig risico en aantrekkelijk rendement

Op dit moment zijn alle vergunningen rond en kan gestart worden met de aanbestedingsprocedure en de bouw van de windmolens. Met een bank en private investeerders worden afspraken gemaakt over inleg, systematiek en te verwachten rendement.

    Bij deze meld ik mij aan voor:

    Statuten downloaden in PDF-formaat