Over ons

De Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. heeft als doelstelling om windenergie in Berkelland en eventueel andere gemeenten in de Achterhoek te stimuleren en te initiëren.

Het ontstaan van de coöperatie

Het verhaal van de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (BAWE) begint in 2019 na een door coöperatie Berkelland Energie georganiseerde informatiebijeenkomst over windenergie in Berkelland. Immers: de gemeente Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn en daar is ook windenergie voor nodig.  Er ontstond een initiatiefgroep van zes mensen, die samen een stichting hebben opgericht. Deze stichting heeft ook de eerste verkennende stappen gezet voor een windpark bij Avinkstuw in Berkelland. In juli 2020 is de burgerwindcoöperatie BAWE opgericht, die het project onder haar hoede heeft genomen. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit drie inwoners van gemeente Berkelland. Voorzitter is Hans te Grotenhuis. Hiernaast zijn als secretaris en penningmeester respectievelijk Richard Beusink en Remco Janssen toegetreden. De coöperatie heeft inmiddels (januari 2021) meer dan 50 leden.

“Als burgers én inwoners van Berkelland willen we niet wachten tot commerciële ontwikkelaars het initiatief nemen. We houden de regie liever in eigen handen: samen duurzame energie in Berkelland opwekken en zelf gebruiken.”

Missie en visie

BAWE wil groene energie opwekken. Zo dragen we een steentje bij aan de energietransitie en maken we de overgang naar een maatschappij die steunt op hernieuwbare, schone energie. Tegelijkertijd worden we met een eigen windpark minder afhankelijk van grote energiemaatschappijen.

Voor BAWE staat lokaal eigendom voorop. Dat betekent dat we zoveel mogelijk Berkellanders willen laten profiteren van de windmolens. Iedereen kan eigenaar worden van een stukje windmolen door als lid van BAWE geld te lenen aan het project.

Wij gaan niet voor maximalisatie van de winst. We gaan wel voor een evenwichtige verdeling van de opbrengsten in onze eigen omgeving. We besteden dus ook (extra) geld aan hinderbeperkende maatregelen, een lokaal fonds en eerlijke vergoedingen aan grondeigenaren en bewoners van het gebied.

Naast lokaal eigendom, staat BAWE voor een optimale inpasbaarheid van een windpark. Dat doen we door alle betrokkenen mee te nemen in het proces en keuzes zorgvuldig met elkaar af te wegen. We willen in gesprek zijn én blijven met Berkellanders.

Lidmaatschap

Iedereen in Berkelland kan lid worden van BAWE. Door lid te worden, kun je meepraten, meedenken over en meeprofiteren van samen investeren in windpark Avinkstuw. Lid worden kan heel makkelijk online en kost je eenmalig € 50.

In de flyer “Goed voor elkaar. Beter voor Berkelland.” staat onze visie over hoe we de financiële opbrengsten zo veel mogelijk ten goede kunnen laten brengen aan de omgeving.

Documenten en downloads:

Persbericht oprichting Burgerwindcoöperatie

Statuten Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie

Flyer “Goed voor elkaar. Beter voor Berkelland”

Visiedocument BAWE RODE beleid

Poster RES Achterhoek vergelijking