Verslag informatiebijeenkomsten direct-omwonenden Avinkstuw 9, 11 & 16 juni 2020

Het eerste project van Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie is windproject Avinkstuw. Het initiatief is nog in een pril stadium. Op 9, 11 en 16 juni 2020 zijn informatiebijeenkomsten gehouden waar 66 direct-omwonenden bij aanwezig zijn geweest. Er is veel gezegd tijdens deze bijeenkomsten. Ook hebben de bestuurders van Achterhoekse Wind Energie ervaren dat er naderhand veel informatie is verspreid, over windenergie en project Avinkstuw, die niet altijd klopt. Hierom is een overzicht gemaakt van de vragen en antwoorden die tijdens de informatiebijeenkomsten aan de orde zijn geweest.

Dit verslag vindt u hier.