Planning

Windpark Avinkstuw zit qua projectontwikkeling in de initiatieffase. In deze fase wordt samen met alle betrokken partijen gesproken over hoe de ontwikkeling van het windpark het beste kan worden ingericht. Hierna wordt bij de gemeente een verzoek voor planologische medewerking ingediend. Daarmee vragen we toestemming aan de gemeente om de mogelijkheden in dit zoekgebied verder te verkennen en daar onderzoeken voor te doen. In deze fase worden de gesprekken met de omgeving intensiever, omdat dan belangrijke keuzes worden gemaakt.

Het indienen van planologische medewerking gebeurt pas nadat de gemeenteraad het nieuwe RODE beleid heeft vastgesteld. Meer informatie over het RODE beleid vindt u op de website van de gemeente.

Hieronder staat de voorlopige planning van het initiatief. De planning hangt natuurlijk af van het moment waarop het RODE beleid is vastgesteld. Door de gemeente wordt aangegeven dat dit voorjaar 2021 is.

Lente 2021 Medewerking bevoegd gezag en start opstellen van Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Lente/zomer 2021 Start Milieueffectrapportage (MER)
Najaar 2021 Aanvragen Omgevingsvergunning
Zomer 2022 Definitieve Omgevingsvergunning
Najaar 2022 Indienen aanvraag SDE+
Winter 2023 Financial Close
Voorjaar 2024 Bouw windpark Avinkstuw
Najaar 2024 Windpark Avinkstuw in bedrijf